Rozwody

Przeprowadzenie rozwodu z reguły wiąże się z większymi komplikacjami prawnymi, niż zawarcie związku małżeńskiego. Podstawową przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Postępowanie rozwodowe niejednokrotnie wiąże się również z ustalaniem winy współmałżonków za rozkład pożycia, a wyrok sądu w tym zakresie może wywoływać dalekosiężne skutki na przyszłość. Jeśli w związku są małoletnie dzieci, zachodzi potrzeba uregulowania spraw związanych z alimentami, władzą rodzicielską, opieką, kontaktami rodziców z dziećmi.

Wszystkie powyższe elementy postępowania rozwodowego wymagają od adwokata reprezentującego stronę przed sądem stałej inicjatywy w zakresie prezentowania stanowiska, przyjęcia odpowiedniej argumentacji i powoływania dowodów. W tej kategorii spraw Kancelaria adwokata Marka Dulniaka może wykazać się dużą praktyką i doświadczeniem.