Opinie prawne

Na zlecenie klienta Kancelaria sporządza opinie prawne umów, kontraktów, aktów normatywnych i innych doniosłych prawnie działań podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne. Opinia może być ukierunkowana na ocenę ryzyka i skutków prawnych podejmowanych decyzji oraz optymalizację wyboru określonych rozwiązań prawnych.