Prowadzenie spraw przed sądami i innymi organami

Prowadzenie spraw karnych, rozwodowych. Adwokat WolaOd chwili udzielenia pełnomocnictwa Kancelaria przystępuje do reprezentowania klienta przed odpowiednim organem, np. Sądem, Prokuraturą, Izbą Skarbową lub właściwym urzędem. W ramach reprezentacji mieści się uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach sądowych, udział w czynnościach procesowych prowadzonych przez sądy i inne organy, w tym, przesłuchaniach stron, świadków, biegłych i innych uczestników postępowań. Działając w imieniu klienta, Kancelaria sporządza i składa w toku postępowania niezbędne pisma procesowe, np. pozwy, zażalenia, apelacje, kasacje.

Adwokat Marek Dulniak reprezentuje swoich klientów przed sądami i innymi organami w Warszawie i wielu innych miastach Polski.

Wynagrodzenie Kancelarii oraz zasady płatności z tytułu prowadzenia spraw przed sądami i innymi organami określane są w umowie, którą Kancelaria zawiera z klientem przed udzieleniem pełnomocnictwa do działania w imieniu klienta.