Obrona w sprawach karnych

Prowadzenie przez adwokata w Warszawie spraw karnychKancelaria zajmuje się pomocą prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw, w tym, osobom tymczasowo aresztowanym. Pomoc prawna w tym zakresie polega na obronie klienta w toku prowadzonego śledztwa prokuratorskiego, dochodzenia oraz przed sądem.

Adwokat Marek Dulniak zapewnia możliwość podjęcia się obrony klienta już od chwili zatrzymania lub wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Niejednokrotnie wskazane jest skonsultowanie się z adwokatem jeszcze przed podjęciem czynności procesowych przez organy ścigania. Obrońca może być obecny przy wszystkich czynnościach procesowych z udziałem klienta, a także, uczestniczyć w przesłuchaniach stron, świadków i innych uczestników postępowania karnego. Adwokat Marek Dulniak posiada duże doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach dotyczących wielu kategorii przestępstw. Poniżej poszczególne kategorie przestępstw z omówieniami wybranych zagadnień:

a także:

  • w sprawy z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dowiedz się więcej na temat prawa do obronytymczasowym aresztowaniu oraz wnoszeniu apelacji w sprawie karnej.