Pomoc prawna pokrzywdzonym

Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwami. Jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej, adwokat Marek Dulniak reprezentuje interesy tej osoby w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę i policję oraz przed sądem, gdy pokrzywdzony złoży oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Możliwość reprezentacji osób pokrzywdzonych dotyczy w szczególności poszkodowanych przestępstwami przeciwko mieniu, przestępstwami komunikacyjnymi, przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu (takimi jak np. bójka lub pobicie), przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece (takimi jak znęcanie się) i przestępstwami seksualnymi, jak również dotyczy osób fizycznych lub prawnych pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi (jak np. przestępstwo nadużycia zaufania w przedsiębiorstwie lub spółce).

Jeżeli po popełnieniu przestępstwa postępowanie karne nie jest jeszcze prowadzone, Kancelaria składa w imieniu klienta zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przystępuje do dalszych działań w toku postępowania.

Przeczytaj więcej na temat uprawnień pokrzywdzonego.