Rozwody i sprawy rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniach rozwodowych przed sądem. W toku sprawy rozwodowej może zachodzić potrzeba wykazania i udowodnienia winy współmałżonka, uregulowania zakresu władzy rodzicielskiej, opieki i kontaktów z dziećmi, świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci lub jednego z małżonków, podziału majątku wspólnego, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Prowadzenie tego rodzaju spraw jest stałym elementem praktyki zawodowej adwokata Marka Dulniaka.

Przeprowadzenie rozwodu z reguły wiąże się z większymi komplikacjami prawnymi, niż zawarcie związku małżeńskiego. Podstawową przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Postępowanie rozwodowe niejednokrotnie wiąże się również z ustalaniem winy współmałżonków za rozkład pożycia, a wyrok sądu w tym zakresie może wywoływać dalekosiężne skutki na przyszłość. Jeśli w związku są małoletnie dzieci, zachodzi potrzeba uregulowania spraw związanych z alimentami, władzą rodzicielską, opieką, kontaktami rodziców z dziećmi.

Wszystkie powyższe elementy postępowania rozwodowego wymagają od adwokata reprezentującego stronę przed sądem stałej inicjatywy w zakresie prezentowania stanowiska, przyjęcia odpowiedniej argumentacji i powoływania dowodów. W tej kategorii spraw Kancelaria adwokata Marka Dulniaka może wykazać się dużą praktyką i doświadczeniem.

Kancelaria posiada również praktykę w sprawach z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dowiedz się więcej: