Spadki

Uregulowanie spraw majątkowych spadkobierców może się wiązać z potrzebą skorzystania z drogi postępowania sądowego. Przeprowadzenie postępowania spadkowego wymaga rozważenia istotnych zagadnień związanych z dziedziczeniem, jak np. odpowiedzialności za długi spadkowe, określenia kręgu spadkobierców, sposobu nabycia i podziału spadku, uwzględnienia ewentualnych roszczeń innych osób z tytułu zachowku, wykonania zapisu lub polecenia. Kancelaria posiada bogatą praktykę w prowadzeniu spraw spadkowych przed sądami.