Prawo cywilne

Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami w sprawach cywilnych. Do spraw prowadzonych przez Kancelarię zaliczają się w szczególności:

 • zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego,
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych,
 • sprawy wynikające z zawartych umów, w tym: o roboty budowlane, najmu, leasingu, kredytu, dożywocia, zlecenia, kontraktów menedżerskich,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • sprawy o ustalenie nieważności umów,
 • sprawy o rozwiązanie umowy dożywocia,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,Usługi adwokackie
 • sprawy spadkowe,
 • rozliczenie spółki cywilnej.

Więcej o sprawach spadkowychrozwodowych i windykacji.

Zobacz również: