Prawo karne skarbowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw skarbowych. Prowadzenie obrony w sprawach karnych skarbowych wymaga wiedzy zarówno z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, jak i podatkowego i celnego. Najczęściej spotykane sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria, dotyczą obrotu nierzetelnymi fakturami (tzw. puste faktury – zob. przestępstwa z art. 62 k.k.s., art. 76 k.k.s.art. 271a k.k.) lub dokumentami celnymi, uchylania się od obowiązku podatkowego, oszustw podatkowych, przemytu i oszustw celnych, usunięcia towaru spod dozoru celnego, zaniedbań informacji podatkowej, gier hazardowych.

Dowiedz się więcej:

Podjęcie obrony klienta możliwe jest już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej i prokuraturę. W sytuacji, gdy sprawa nie zakończy się na etapie postępowania przygotowawczego, obrona kontynuowana jest w postępowaniu sądowym. Obrona w sprawach karno – skarbowych jest jednym z głównych i stałych obszarów praktyki zawodowej adwokata Marka Dulniaka.