Windykacja

Praktyka obrotu gospodarczego ostatnich lat wiąże się z nasileniem zjawiska zaległości płatniczych. Problem niezapłaconych faktur i zaległych wierzytelności dotyka niemal wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku. Przeciwdziałanie nierzetelności dłużników niejednokrotnie wymaga podjęcia szybkich i zdecydowanych działań. Często nieodzowne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, zabezpieczenie roszczenia na majątku dłużnika w toku tego postępowania, wyjawienie majątku dłużnika i przeprowadzenie skutecznej egzekucji.

Kancelaria adwokata Marka Dulniaka zapewnia kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu należnych wierzytelności, poprzez czynności w postępowaniu przedsądowym, reprezentację wierzyciela przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym (ochrona interesów wierzyciela).

W przypadku niezasadnie skierowanej przeciwko dłużnikowi egzekucji, Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prowadzenia tzw. spraw przeciwegzekucyjnych, zmierzających do pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności (ochrona dłużnika).

Więcej informacji:
ochrona interesów wierzyciela – postępowanie zabezpieczające
ochrona dłużnika – powództwo przeciwegzekucyjne