Prawo pracy

W tej dziedzinie, praktyka Kancelarii adwokata Marka Dulniaka związana jest przede wszystkim z prowadzeniem sądowych spraw pracowniczych. Wśród tej kategorii spraw przeważają sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowanie i przywrócenie do pracy. Kancelaria posiada także praktykę w sporządzaniu i opiniowaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulacji dotyczących zakazu konkurencji i odpowiedzialności majątkowej pracowników.