Pomoc prawna pokrzywdzonym

Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwami. Jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej, adwokat Marek Dulniak reprezentuje interesy tej osoby w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę i policję oraz przed sądem, gdy pokrzywdzony złoży oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Kancelaria zajmuje się również dochodzeniem na rzecz osób pokrzywdzonych należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dotyczy to w szczególności osób poszkodowanych przestępstwami przeciwko mieniu, przestępstwami komunikacyjnymi i przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu (takich jak bójka lub pobicie).

Jeżeli po popełnieniu przestępstwa postępowanie karne nie jest jeszcze prowadzone, Kancelaria składa w imieniu klienta zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przystępuje do dalszych działań w toku postępowania.

Przeczytaj więcej na temat uprawnień pokrzywdzonego.