Rozwody i sprawy rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniach rozwodowych przed sądem. W toku sprawy rozwodowej może zachodzić potrzeba wykazania i udowodnienia winy współmałżonka, uregulowania zakresu władzy rodzicielskiej, opieki i kontaktów z dziećmi, świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci lub jednego z małżonków, podziału majątku wspólnego, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Prowadzenie tego rodzaju spraw jest stałym elementem praktyki zawodowej adwokata Marka Dulniaka.

Kancelaria posiada również praktykę w sprawach z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Więcej o rozwodach.

Najnowsza publikacja:  rozwód z orzekaniem o winie.